Khóa 34 đến 42

Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học
Giảng sư Thích Lệ Thọ
Số lượt nghe: 3535
Số lượt tải: 552

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16448
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
7064
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18592
2676
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7920
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
5154
783
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6516
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12879
2201
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12632
1874
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18746
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11697
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9657
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
5832
991