Phước duyên gặp thầy

Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 13176
Số lượt tải: 2419

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17154
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11751
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11617
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15927
2718
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9089
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16623
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19186
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9887
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17146
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14823
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6350
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6065
297