Khóa 87

Niệm Phật tu hiền
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 3299
Số lượt tải: 130

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
1982
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2184
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2319
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2320
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
2348
90
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4802
151
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2536
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2400
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2119
36