Khóa 87

Niệm Phật tu hiền
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 2422
Số lượt tải: 90

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2039
80
Hạnh hoa mai
Thượng tọa Thích Trí Chơn
2282
50
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2368
166
Để lòng thanh thản
Thích Tâm An
2364
53
Niệm Phật tu hiền
Hòa thượng Thích Giác Toàn
3347
130
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
4843
151
Đời khổ đạo vui
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
2626
79
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2482
91
Ước nguyện cuối cùng
Thích Tâm Đại
2155
36