Ngày Sau Ta Về Đâu

Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
Số lượt nghe: 17036
Số lượt tải: 2453

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7884
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10557
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10451
2012
Mùa hè tu học
Đông Quân
10980
1337
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13877
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8903
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9424
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12523
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19493
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17884
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20185
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11387
1535