Ngày Sau Ta Về Đâu

Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
Số lượt nghe: 16790
Số lượt tải: 2453

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7650
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10319
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10038
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10758
1337
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13646
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8562
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9131
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12299
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19281
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17611
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19985
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11162
1535