Khóa 65

Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Giảng sư Thích Trí Huệ
Số lượt nghe: 17382
Số lượt tải: 2933

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11657
1738
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9487
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
12003
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11571
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18282
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4206
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4730
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
4044
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
4531
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
7078
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3985
386