Khóa 65

Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Giảng sư Thích Trí Huệ
Số lượt nghe: 16657
Số lượt tải: 2933

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10914
1738
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8745
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11240
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10775
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17565
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3354
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3945
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3228
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3596
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6301
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3226
386