Khóa 34 đến 42

Niệm Phật đi về đâu - Phật thất kỳ 40
Giảng sư Thượng tọa Thích Huệ Thông
Số lượt nghe: 10625
Số lượt tải: 1331

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16448
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
7064
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18590
2676
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7920
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
5154
783
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6516
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12878
2201
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12630
1874
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18745
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11697
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9657
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
5831
991