Khoá 79

Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Quang
Số lượt nghe: 10333
Số lượt tải: 725

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8603
487
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7166
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7959
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7959
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
8292
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
7278
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
13415
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
8034
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6348
311