Khoá 79

Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Quang
Số lượt nghe: 13161
Số lượt tải: 465

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8365
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
10078
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6916
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7727
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7704
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
8027
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
7032
251
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7620
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6104
311