Khoá 79

Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Quang
Số lượt nghe: 12637
Số lượt tải: 465

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7800
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9534
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6312
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7245
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7133
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7419
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6459
251
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
6747
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5570
311