Ngày Sau Ta Về Đâu

Những người thầm lăng
Thùy Dương
Số lượt nghe: 9420
Số lượt tải: 1529

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7880
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10555
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10445
2012
Mùa hè tu học
Đông Quân
10977
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
17031
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13874
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8899
1486
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12520
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19490
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17881
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20184
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11387
1535