Ngày Sau Ta Về Đâu

Những người thầm lăng
Thùy Dương
Số lượt nghe: 9678
Số lượt tải: 1529

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
8126
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10832
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10904
2012
Mùa hè tu học
Đông Quân
11206
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
17300
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
14108
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
9163
1486
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12777
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19726
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
18176
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20410
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11595
1535