Lời Thầy Khuyên

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 311
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19863
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30293
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23143
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16243
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12681
1894