Lời Thầy Khuyên

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 907
Số lượt tải: 6

Pháp âm cùng danh mục

Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
20694
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
31017
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23893
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16912
2703
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
13503
1895