Lời Thầy Khuyên

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 183
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19656
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30088
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22965
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16090
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12497
1894