Khóa 67

Nhớ Mãi Lời Thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Số lượt nghe: 10338
Số lượt tải: 1264

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13678
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9552
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10154
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10606
1254
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23708
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4277
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3859
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3910
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5133
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
4229
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5667
996