Khóa 67

Nhớ Mãi Lời Thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Số lượt nghe: 10268
Số lượt tải: 1264

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13610
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9487
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10084
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10534
1254
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23638
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4208
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3779
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3835
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5064
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
4150
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5582
996