Khóa 67

Nhớ Mãi Lời Thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Số lượt nghe: 9881
Số lượt tải: 1264

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13261
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9150
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9751
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10161
1254
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23236
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3842
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3382
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3403
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4685
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3769
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5185
996