Khóa 67

Nhớ mãi lời thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Số lượt nghe: 3834
Số lượt tải: 546

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13256
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9144
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9746
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10154
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9875
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23231
2879
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3375
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3398
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4679
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3763
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5181
996