Khóa 67

Nhớ mãi lời thầy
Giảng sư Thích Thiện Thanh
Số lượt nghe: 4307
Số lượt tải: 546

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13707
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9579
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10185
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10635
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10369
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23735
2879
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3887
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3939
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5175
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
4262
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5698
996