Lễ Sám Hối

Nhìn lại và làm mới
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 1072
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
933
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
854
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
985
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
919
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
486
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
480
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1026
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1118
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1145
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1113
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1156
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1072
1