Lễ Sám Hối

Nhìn lại và làm mới
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 955
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
605
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
554
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
655
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
578
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
268
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
268
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
721
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
808
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
837
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
796
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
849
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
780
1