Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 10256
Số lượt tải: 27

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5193
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5378
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3203
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2658
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6245
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4693
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3894
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2128
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2018
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1968
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1930
33