Khóa 56

Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 12710
Số lượt tải: 2386

Pháp âm cùng danh mục

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9854
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11508
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14772
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10895
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7317
1346
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4663
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
5125
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5975
925
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3353
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
4045
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4506
636