Khóa Tu Mùa Hè 2011

Nguồn năng lượng mầu nhiệm
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Số lượt nghe: 8671
Số lượt tải: 1514

Pháp âm cùng danh mục

Khai khóa " Khóa Tu Mùa Hè 2011 - đợt 2"
14874
1286
Tâm Hồn Cao Thượng
Thích Trí Huệ
18422
2582
Nhận Diện Hạnh Phúc
Thượng tọa Thích Nhật Từ
16644
2272
Tuổi Trẻ Và Hoan Hỷ
Thích Thiện Hưng
16610
1832
Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm
Thượng tọa Thích Trí Chơn
22392
17963
Nhận diện hạnh phúc
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5986
1117
Tâm Hồn Cao Thượng
Thích Trí Huệ
6303
1271
Tuổi Trẻ và Hoan Hỷ
Thích Thiện Hưng
4024
672
Tuổi Trẻ và Sự Cô Đơn
Thích Nữ Hương Nhũ
6527
1108
Tuổi trẻ và Sự Cô Đơn
Thích Nữ Hương Nhũ
20168
2952
Chuyện Nhỏ Quanh Ta - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13246
1782
Đi Tìm Thần Tượng - Khóa tu mùa hè - 2011 lần 6 đợt 1
Thượng tọa Thích Viên Trí
13353
1850