Lời Thầy Khuyên

Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 20007
Số lượt tải: 2866

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
410
2
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30454
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23299
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16375
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12826
1894