Lời Thầy Khuyên

Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 19444
Số lượt tải: 2865

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
55
0
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29837
4957
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22817
3557
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
15944
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12347
1893