Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 2476
Số lượt tải: 103

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4959
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5135
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9949
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3005
37
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6023
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4489
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3617
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1954
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1866
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1814
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1770
33