Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 2605
Số lượt tải: 103

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5134
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5310
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10179
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3150
37
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6189
125
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4633
57
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3824
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2071
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1966
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1917
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1884
33