Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 4689
Số lượt tải: 57

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5190
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5376
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10254
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3201
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2655
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6242
125
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3891
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2125
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2016
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1966
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1929
33