Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 4111
Số lượt tải: 57

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4495
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4632
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9142
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2602
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2150
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5527
125
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3125
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1654
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1560
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1475
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1486
33