Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 4226
Số lượt tải: 57

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4633
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
4832
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
9396
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2706
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2243
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5668
125
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3278
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1745
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1648
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1576
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1569
33