Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 4567
Số lượt tải: 57

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5051
72
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
5237
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
10066
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
3082
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
2548
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
6111
125
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3731
72
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
2019
28
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1926
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1869
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1831
33