Video Phật Pháp Nhiệm Mầu

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ diễn hài trong chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp lần 2
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Số lượt nghe: 569
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

THAM TIỀN NIỆM PHẬT - NS. Thanh Kim Huệ | Cải Lương Phật Giáo
Biên soạn Thanh Kim Huệ
567
19
[Bản đầy đủ] Phật Pháp Nhiệm Màu Kỳ 7 - Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ và Bạch Tuyết
Biên soạn Thanh Kim Huệ
5710
43
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 35 - Phật tử Tịnh Quý
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
42229
2840
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 34 - Phật tử Tịnh Thịnh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
32988
3093
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 33 - Phật tử Nhuận Trực
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
30151
3374
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 32 - Nghệ sĩ Hồng Tơ
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
38057
4574
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
37153
3920
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30 - Nghệ sĩ Châu Thanh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
35791
4272
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 29 - Hạnh An
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
34076
4703
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 28 - Cô Duệ & Cô Hỏi
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
29354
4150
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27 - Diệu Phước
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
36699
4846
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Ca sĩ Nguyễn Đức
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
35483
4743