Ca khúc mừng Phật đản

Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 13743
Số lượt tải: 2262

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26447
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15893
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14513
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9957
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10212
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11375
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16380
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11477
1797
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10521
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11959
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8950
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26694
2030