Ca khúc mừng Phật đản

Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 13139
Số lượt tải: 2261

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25339
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14957
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13933
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9404
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9729
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10638
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15539
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10669
1797
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10036
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11391
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8426
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26205
2029