Lễ Sám Hối

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Giảng sư Thích Tâm Mạnh
Số lượt nghe: 981
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
924
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
850
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
914
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
482
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
478
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1020
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1113
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1142
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1109
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1152
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1066
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1123
87