Lễ Sám Hối

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Giảng sư Thích Tâm Mạnh
Số lượt nghe: 350
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
302
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
299
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
273
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
136
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
150
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
468
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
560
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
593
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
554
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
581
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
520
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
620
87