Lễ Sám Hối

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Giảng sư Thích Tâm Mạnh
Số lượt nghe: 662
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
608
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
559
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
584
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
270
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
269
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
728
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
815
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
845
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
804
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
855
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
785
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
851
87