Lễ Sám Hối

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Giảng sư Thích Tâm Mạnh
Số lượt nghe: 577
Số lượt tải: 30

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
604
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
553
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
655
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
268
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
267
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
721
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
808
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
837
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
794
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
849
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
778
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
844
87