Khoá 79

Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Duyệt
Số lượt nghe: 7129
Số lượt tải: 558

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
7798
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
9530
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6309
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7240
419
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7416
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
6456
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
12632
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
6744
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
5566
311