Khoá 79

Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Duyệt
Số lượt nghe: 7957
Số lượt tải: 558

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8603
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
10332
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
7164
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7958
419
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
8291
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
7278
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
13414
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
8030
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6347
311