Khoá 79

Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Duyệt
Số lượt nghe: 6098
Số lượt tải: 311

Pháp âm cùng danh mục

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thượng Tọa Thích Minh Thành
8358
487
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
10071
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6909
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7722
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7698
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
8019
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
7024
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
13156
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7612
293