Ca khúc mừng Phật đản

Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Số lượt nghe: 15545
Số lượt tải: 2132

Pháp âm cùng danh mục

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25351
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14963
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13939
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9409
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9735
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10644
1859
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10677
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13144
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10041
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11395
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8435
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26214
2029