Khóa 92

Mục đích của đời người
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 1229
Số lượt tải: 8

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1197
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1750
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1907
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1399
15
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1204
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1293
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1326
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1414
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1593
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1213
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1221
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1772
7