Khóa 92

Mục đích của đời người
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 1234
Số lượt tải: 8

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1217
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1809
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1929
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1423
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1255
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1223
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1313
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1356
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1439
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1623
3
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1243
5
Mộng
Thích Tâm Đại
1794
7