Con Tập Đến Chùa

Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 5839
Số lượt tải: 777

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25505
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8611
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4585
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
9268
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
8368
1424
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9762
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
9086
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11745
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8804
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15873
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12219
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
8277
1331