Con Tập Đến Chùa

Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 5323
Số lượt tải: 777

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
24921
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8099
751
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4108
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
8692
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
7840
1424
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9258
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
8541
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11154
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8242
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15298
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
11697
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
7942
1331