Khóa 92

Mộng
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 1797
Số lượt tải: 7

Pháp âm cùng danh mục

Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1223
2
Vu lan, mùa báo hiếu cha mẹ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
1817
5
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1932
19
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1426
15
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1259
8
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1224
6
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1320
13
Già chưa? Chết chưa?
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1360
14
Bốn pháp không sầu khổ
Thích Nữ Như Lan
1446
9
Vấn đáp: Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1626
3
Mục đích của đời người
Thích Tâm Hạnh
1236
8
Hiếu đứng đầu trăm hạnh
Thích Pháp Đăng
1247
5