Cải Lương Phật Giáo

Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 8890
Số lượt tải: 355

Pháp âm cùng danh mục

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2030
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1648
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1994
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3760
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7519
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5163
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10693
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5462
383
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33317
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25735
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12770
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22910
20161