Khóa 67

Màu nhớ thu xưa
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 5138
Số lượt tải: 884

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13681
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9557
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10158
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10609
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10342
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23712
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4281
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3862
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3914
572
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
4232
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5671
996