Khóa 67

Màu Nhớ Thu Xưa
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 13478
Số lượt tải: 1988

Pháp âm cùng danh mục

Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9356
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9943
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10395
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10128
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23490
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4067
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3620
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3677
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4929
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3992
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5417
996