Khóa 67

Màu Nhớ Thu Xưa
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 13693
Số lượt tải: 1988

Pháp âm cùng danh mục

Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9569
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10173
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10620
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10355
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23720
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4293
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3872
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3926
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5154
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
4247
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5683
996