Quê hương điệu lý

Lý Phật Tử
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Số lượt nghe: 10099
Số lượt tải: 2309

Pháp âm cùng danh mục

Tiếng Di Đà
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
10887
2348
Kiếp Mê Lầm
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
14558
2816
Lý Di Đà
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
8549
1777
Lý Phật Thất
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
6575
1502
Lý Xuân Đến
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
6329
1193
Kính Mừng Phật Đản
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
7923
1638
Lý Niềm Tin Chánh Pháp
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
7232
1517
Lý Học Tu
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
7998
1786
Lý Niệm Phật Vãng Sanh
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
9529
2092
Lý Về Chùa
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
9380
2071
Lý quay về
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
11022
1617