Lễ Sám Hối

Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Giảng sư Thích Tâm Tri
Số lượt nghe: 421
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
800
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
739
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
851
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
782
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
414
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
906
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
995
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1025
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
987
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1041
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
961
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1023
87