Lễ Sám Hối

Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Giảng sư Thích Tâm Tri
Số lượt nghe: 90
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
201
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
177
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
221
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
169
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
104
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
360
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
436
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
492
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
455
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
486
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
437
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
538
87