Khóa 61

Lòng tin của hành giả tịnh độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Thiện Pháp
Số lượt nghe: 3490
Số lượt tải: 577

Pháp âm cùng danh mục

Cõi Tâm - Phật thất 61
Thượng tọa Thích Trí Chơn
20456
3267
Vượt thoát khổ đau - Phật thất 61
Thích Phước Nghiêm
15599
2214
Lòng tin của hành giả Tịnh độ - Phật thất 61
Thượng tọa Thích Thiện Pháp
10156
1479
Phước đức và công đức - Phật thất 61
Thích Quảng Mỹ
14323
1796
Trong những giây phút cuối - Phật thất 61
Thích Minh Từ
17834
2323
Cõi tâm
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6590
1403
Trong những giây phút cuối
Thích Minh Từ
3833
785
Phước đức và công đức
Thích Quảng Mỹ
3785
1095
Vượt thoát khổ đau
Thích Phước Nghiêm
4612
804