Pháp thoại buổi sáng

Lời xin lỗi chân thành | Thích Tâm Điệp
Thích Tâm Điệp
Số lượt nghe: 223
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

Nhân duyên xuất gia của một vị tỳ kheo ni | ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
10
0
Ai cũng tài giỏi | ĐĐ. Thích Tâm Cung
Thích Tâm Cung
83
0
Nhân duyên Phật ra đời | ĐĐ. Thích Tâm Dược
Thích Tâm Dược
33
0
Xin đừng cố chấp | ĐĐ. Thích Tâm Thạch
Thích Tâm Thạch
24
0
Giới tính thứ ba có được xuất gia hay không? | ĐĐ. Thích Tâm Trường
Thích Tâm Trường
48
0
Niềm tin đúng nơi Tam bảo | ĐĐ. Thích Tâm Trường
Thích Tâm Trường
41
0
Ai cũng là người có lỗi | ĐĐ. Thích Tâm Điển
Thích Tâm Điển
52
0
Lấy đất chùa bán phạm tội gì? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
72
0
Chuyện vui nơi cửa chùa | ĐĐ. Thích Tâm Cung
Thích Tâm Cung
61
0
Ba hạnh cao thượng của người tu Phật cần phải làm | ĐĐ. Thích Tâm Dược
Thích Tâm Dược
77
0
Sống...? | ĐĐ. Thích Tâm Điều
Thích Tâm Điều
109
0
Lời cảm ơn chân thành | ĐĐ. Thích Tâm Quyền
Các Giảng Sư Khác
212
0