Lời Thầy Khuyên

Lời Thầy Khuyến Tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 12346
Số lượt tải: 1893

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
55
0
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19444
2865
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29837
4957
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22817
3557
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
15944
2701