Lời Thầy Khuyên

Lời Thầy Khuyến Tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 12825
Số lượt tải: 1894

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
410
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
20007
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30454
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23299
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16375
2701