Lời Thầy Khuyên

Lời Thầy Khuyến Tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 13506
Số lượt tải: 1895

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
909
6
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
20696
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
31019
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23894
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16914
2703