Lời Thầy Khuyên

Lời Thầy Khuyến Tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 12690
Số lượt tải: 1894

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
314
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19865
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30299
4959
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
23147
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16247
2701