Khóa 76

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 9807
Số lượt tải: 661

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9374
508
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10776
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11870
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7361
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6473
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7687
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10910
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9648
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16109
743