Khóa 76

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 9510
Số lượt tải: 508

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9911
661
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10881
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
12097
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7454
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6650
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7799
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
11064
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9742
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16212
743