Khóa 76

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 9327
Số lượt tải: 508

Pháp âm cùng danh mục

Lời khai thị Vĩnh Minh Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
9765
661
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10730
781
Ý nghĩa vô lượng thọ
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11792
525
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
7318
625
Kinh A Di Đà phần 6
Thích Pháp Đăng
6387
349
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
7609
712
Cốt tủy đạo Phật
Thích Minh Thành
10831
489
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
9604
898
Cách hành xử của người giải thoát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16069
743