Khóa 55

Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 4867
Số lượt tải: 742

Pháp âm cùng danh mục

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
17912
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
7278
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11714
1455
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13045
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
9730
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
4156
480
Khai thị
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
4596
755
Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2934
448
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4932
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6524
1286
Tìm lại nốt nhạc xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4064
771