Khóa 50

Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 4530
Số lượt tải: 545

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
8086
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
9992
802
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
10265
1199
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6881
805
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
7767
766
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
4268
484
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3970
522
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
5392
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
4233
585