Khóa 50

Lời khai thị của Triệt Ngộ Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 4285
Số lượt tải: 545

Pháp âm cùng danh mục

Trở về nguồn cội - Phật Thất kỳ 50
Thích Thanh Chương
7754
786
Đầu xuân nhắn nhủ - Phật thất kỳ 50
Thích Minh Thành
9690
802
Sự thật cuộc đời - Phật thất kỳ 50
Thích Tâm An
9973
1199
Kinh niệm Phật Ba-la-mật - Kỳ 3 - Phật thất kỳ 50
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6566
805
Lời khai thị của Triệt Ngộ đại sư - Phật thất kỳ 50
Thích Nguyên Hiền
7425
766
Đầu xuân nhắn nhủ
Thích Minh Thành
4046
484
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 3
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3759
522
Sự thật cuộc đời
Thích Tâm An
5163
802
Trở về nguồn cội
Thích Thanh Chương
4017
585