Khóa 57

Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 8141
Số lượt tải: 1729

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8358
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65750
9127
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Thượng tọa Thích Giác Đăng
17774
3067
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12375
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2845
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2798
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5503
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2864
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3586
631