Khóa 67

Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 4250
Số lượt tải: 539

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13697
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9572
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10175
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10626
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10358
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23725
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4296
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3874
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3929
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5158
884
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5686
996