Khóa 67

Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 4092
Số lượt tải: 539

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13557
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9443
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
10036
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10488
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10219
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23586
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4155
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3727
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3786
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5016
884
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5533
996