Khóa 67

Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 9144
Số lượt tải: 1250

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13256
1988
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9746
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10154
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9875
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23232
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3835
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3376
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3398
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4679
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3763
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5181
996