Con Tập Đến Chùa

Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 4657
Số lượt tải: 563

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25597
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8694
751
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
9377
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
8451
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5942
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9840
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
9162
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11829
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8871
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15959
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12308
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
8338
1331