Con Tập Đến Chùa

Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 4573
Số lượt tải: 563

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25496
3327
Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
8601
751
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
9258
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
8359
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5831
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9753
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
9076
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11735
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8795
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15863
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12209
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
8268
1331