Ngày Sau Ta Về Đâu

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 8173
Số lượt tải: 834

Pháp âm cùng danh mục

Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10887
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
11036
2012
Mùa hè tu học
Đông Quân
11252
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
17355
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
14161
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
9214
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9735
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12847
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19781
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
18241
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20467
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11637
1535