Phước duyên gặp thầy

Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 5938
Số lượt tải: 297

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17021
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11555
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11473
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15703
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12958
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8941
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16390
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18870
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9739
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16992
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14686
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6187
681