Phước duyên gặp thầy

Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 6112
Số lượt tải: 297

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17203
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11830
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11673
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15995
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13232
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9142
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16699
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19316
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9944
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17215
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14870
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6408
681