Con Tập Đến Chùa

Lời Giới Thiệu - Đồng Vân
Tịnh Hải
Số lượt nghe: 8695
Số lượt tải: 751

Pháp âm cùng danh mục

Về Đây Bên Nhau - Đức Quang + Mỹ Hương
Tịnh Hải
25600
3327
Lời Kết - Đồng Vân
Tịnh Hải
4659
563
Đồng Tâm Hướng Thiện - Q. Luân + D. Hiền
Tịnh Hải
9378
1601
Kho Báu Trên Đời - THụy Vân
Tịnh Hải
8452
1424
Mùa Xuân Của Bé - Minh Tú
Tịnh Hải
5943
777
Con Có Biết Không - Trung Hậu
Tịnh Hải
9841
1562
Điều Em Ước Muốn - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
9164
1451
Con Tập Đến Chùa - Phương Anh
Tịnh Hải
11831
2058
Con Muốn Ở Lại Đây - Đông Quân
Tịnh Hải
8872
1515
Bồ Tát Trong Con - Thụy Vân
Tịnh Hải
15961
2893
Hương Vị Giải Thoát - Thanh Ngọc
Tịnh Hải
12309
2370
Áo Trắng Trường Xưa - Đông Quân
Tịnh Hải
8339
1331